Loading...

Certifikáty a ocenenia

GRAND POWER

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Spoločnosť Grand Power s.r.o. Vám okrem špičkového technického zázemia, vďaka ktorému Vám môžeme poskytovať kvalitné výrobky, ponúka aj spoľahlivosť. Spĺňame totiž všetky potrebné opatrenia na priemyselnú bezpečnosť.

Grand Power s.r.o. je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň dôverné, ktoré vydal Národný bezpečnostný úrad. Môžeme tak poskytovať svoje služby aj zákazníkom, ktorí vyžadujú stupeň utajenia dôverné. Grand Power s.r.o. sa tak stáva akceptovateľným dodávateľom techniky aj pre zákazníkov s vyššie uvedenými nárokmi na zaistenie utajovaných skutočností.

Máme tiež kodifikáciou pridelený kód NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity Code). Tento kód je NATO je určený pre pre výrobcov, dodávateľov a organizácie. Kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o výrobku (položke), o výrobcovi výrobku a dodávateľovi výrobku v súlade s kodifikačným systémom NATO. Tento systém je určený na kodifikáciu výrobkov (t.j. pomenovanie, klasifikáciu, identifikáciu a pridelenie NSN skladového čísla NATO k dodávateľskej položke), ktorého hlavným účelom je: dosiahnuť maximálnu efektívnosť pri národnej a medzinárodnej logistickej podpore a uľahčiť riadenie údajov v materiálovej oblasti, znižovať zásoby a udržiavať požadované množstvo zásob pod kontrolou.

Spoločnosť Grand Power, s.r.o. si svoje výrobky aj identitu chráni a preto je tiež držiteľom patentov, úžitkových vzorov a ochranných známok.

CERTIFIKÁT zhody s normou STN EN ISO 9001:2015
organizácii GRAND POWER, s.r.o.

Organizácia má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami uvedenej normy pre: Vývoj a výrobu zbraní,
opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu zbrane a streliva, nákup, predaj a prepravu zbraní a streliva.

Číslo udelenia: 284336
Právny stav: Platný
MPT: F41A 5/00

Ručná strelná zbraň, pri ktorej je riešený uzamykací mechanizmus otočnej hlavne a spúšťový mechanizmus umožňujúci streľbu dvojranovou dávkou.

Pub. No.: WO/2009/025625
International Application No.: PCT/SK2007/050020
Publication Date:26.02.2009
International Filing Date:25.09.2007

Kompletné znenie certifikátu nájdete na stránke: www.wipo.int

Číslo zápisu: 26636
Právny stav: Platný
Triedy LOC: 22/01.00

Kompenzátor povýstrelového zdvihu palebnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu www.wipo.int.

Číslo zápisu: 4916
Právny stav: Platný
MPT: F41C 23/00

Technické riešenie sa týka zbrane, najmä pištole, u ktorej je riešená konštrukcia jej rukoväte.

Číslo zápisu: 3457
Právny stav: Platný
MPT: F41A 21/00

Technické riešenie sa týka kompenzátora povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu tvoreného valcovým telesom opatreným difúzormi v stenách telesa. Jeho využitie sa predpokladá najmä u automatických a poloautomatických zbraní.

Číslo zápisu: 207217
Právny stav: Platný
Logo spoločnosti Grand Power s.r.o.

Číslo zápisu: 206585
Právny stav: Platný
Typové označenie zbraní