Certificates

In addition to top technical background, thanks to which we can provide quality products, the company Grand Power s.r.o. also offers reliability.  We meet all necessary measures for industrial safety.

Grand Power s.r.o. is the holder of the Entrepreneur Industrial Safety Certificate, Confidential Degree, issued by the National Security Authority.  We can also provide our services to customers requiring the “classified” confidential degree.  So, the company Grand Power s.r.o. becomes an eligible technology supplier for customer with the above mentioned requirements to provide for their classified information.

We also have NCAGE Codification Code (NATO Commercial and Governmental Entity Code).  This NATO Code is designed for manufacturers, suppliers and organizations.  Codification is a process of obtaining, processing and updating information relating to a product (item), to the manufacturer of the product and supplier of the product in compliance with the NATO Codification System.  This System is designed for product codification (i.e. naming, classification, identification and assigning the NATO NSN Stock Number to a supply item); the main purpose is:  to achieve maximal efficiency in national and international logistic support and to facilitate data management in material area, to reduce stocks and to keep the required amount of stock under control.

The company Grand Power s.r.o. protects their products as well as identity, and therefore the company holds several patents, utility models and trademarks.

Certifikáty

Reg. č. certifikátu 13/2010
CERTIFIKÁT zhody s normou STN EN ISO 9001:2009
organizácii GRAND POWER, s.r.o.

ACERT potvrdzuje, ze organizácia má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami uvedenej normy pre: Vývoj a výrobu zbraní, opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu zbrane a streliva, nákup, predaj a prepravu zbraní a streliva.

Patenty

Číslo udelenia: 284336
Právny stav: Platný
MPT: F41A 5/00
Ručná strelná zbraň, pri ktorej je riešený uzamykací mechanizmus otočnej hlavne a spúšťový mechanizmus umožňujúci streľbu dvojranovou dávkou.

Medzinárodné patenty

Pub. No.:  WO/2009/025625
International Application No.:  PCT/SK2007/050020
Publication Date:26.02.2009
International Filing Date:25.09.2007

Kompletné znenie certifikátu nájdete na stránke: http://www.wipo.int/

Dizajn

Číslo zápisu: 26636
Právny stav: Platný
Triedy LOC: 22/01.00
Kompenzátor povýstrelového zdvihu palebnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu.

Úžitkové vzory

Číslo zápisu: 4916
Právny stav: Platný
MPT: F41C 23/00
Technické riešenie sa týka zbrane, najmä pištole, u ktorej je riešená konštrukcia jej rukoväte.

Číslo zápisu: 3457
Právny stav: Platný
MPT: F41A 21/00
Technické riešenie sa týka kompenzátora povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu tvoreného valcovým telesom opatreným difúzormi v stenách telesa. Jeho využitie sa predpokladá najmä u automatických a poloautomatických zbraní.

Ochranné známky

Číslo zápisu: 207217

Právny stav: Platný
Logo spoločnosti Grand Power s.r.o.

Číslo zápisu: 206585
Právny stav: Platný
Typové označenie zbraní

Awards

IDEB GRAND PRIX 2014

Our company is proud to announce that we were awarded IDEB GRAND PRIX 2014 in category of Firearms and ammunition.

Medaila Štefana Baniča

The Reserve Soldiers Club awarded Mr. Jaroslav Kuracina the „Štefan Banič Medal“ for contributions in the area of parachuting development.

Incheba E+R+P PRIX 2011

In the “Security” Category (Police) for the “GRAND POWER P11 Self-loading Pistol”

Krištáľový Merkúr 2010

In the Product Innovation Category for “GRAND POWER P11 Self-loading Pistol”.