História

„Pištole nie sú iba zbrane, ale aj hračky pre veľké deti.“

Jaroslav Kuracina

 

Ak dnes navštívite spoločnosť Grand Power v Banskej Bystrici – Šalkovej a Slovenskej Ľupči tak zistíte, že ide o špičkovo vybavenú a prosperujúcu spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako sto zamestnancov. Nič z tohto by však nebola pravda, ak by jej zakladateľ a majiteľ Jaroslav Kuracina, nebol zdravo drzý a tvrdohlavý.

Vášeň pre zbrane získal vďaka svojmu starému otcovi, ktorý bol za druhej svetovej vojny partizánom. Dedo bol tiež poľovníkom, mal veľa zbraní a svojho vnuka často brával na strelnicu.A tak sa zbrane stali Jarovým koníčkom. Svoju prvú zbraň si nakreslil v puberte. A kreslenie ho neprestalo baviť ani počas štúdia na vojenskej škole. Od svojich kolegov získal prezývku Piccaso. Jedného dňa povedal svojmu nadriadenému, že raz sa z jeho pištole bude strieľať. Namiesto povzbudenia si vypočul sarkastickú poznámku „to bude skôr v pekle mrznúť.” Vtedy mladého vojaka to však neodradilo. Prvé vážne náčrty začali vznikať v roku 1994. O tri roky neskôr vyrobili v Považských strojárňach prvý funkčný vzor pištole s označením Q2000 a výrobným číslom E001. O pár mesiacov prichádzajú prvé prototypy K1 vyrobené v Kinex Grand – dcérskej spoločnosti Kinex  Bytča.

 

Považské strojárne však skrachovali a nevyšlo to ani v spoločnosti Kinex Grand. Zašiel preto s nápadmi k západným susedom. Tamojšia zbrojovka prejavila tradičný postoj – čo nie je ich, to nie je dobré. Mal síce v rukách dôležitý patent, ale chýbali peniaze.

 

Oslovil preto banky. Chcel si požičať 10 miliónov korún a začať výrobu. Nepochodil. Väčšinou ho vysmiali, alebo odbili slovami „ak máte patent a ideu, to je málo, ste pre nás nezaujímavý.” Nakoniec pomohli súkromní investori – priatelia a firma sa začala rozbiehať. Písal sa rok 2002. K1 sa zmenila na K100 – podľa jej vynálezcu a konštruktéra. K ako prvé písmeno priezviska a 100 ako aktuálna váha Jaroslava Kuracinu. Vlastné výrobné kapacity však nestačili a tak zbrane podľa výkresov Jaroslava Kuracinu vyrábala spoločnosť Kops Detva.

 

Na začiatku bol vo firme sám. Spoločnosť postupne napredovala, prichádzali noví ľudia aj nové stroje. Pribudla výrobná hala v Slovenskej Ľupči. Pištoľ K100 si dobré meno začala získavať aj v streleckej komunite. Pozitívnu reklamu jej robili aj recenzie v odborných časopisoch. Spoločnosť začala oslovovať zahraničných distribútorov. Zo začiatku boli opatrní, ale keď vyskúšali kvalitu K100 spolupráca sa rozbehla. Rokovania s firmou STI International začali v roku 2007. Po návšteve majiteľa firmy a audite našich výrobkov sa zrealizovalo schválenie BATF na trh USA a v roku 2008 sa vyviezli prvé zbrane do USA. Išlo o typ K 100 Mk6 pod obchodným názvom GP 6. Ponuka sa neskôr rozšírila o ďalšie modely  STI GP 6C, GP 5 a kaliber .22 LR pod názvom STI GP 2.

 

Keď Jaroslav Kuracina podával svoj prvý patent, považovali ho za blázna. Po 12 rokoch má však práve Jaroslav Kuracina dôvod na smiech. Spoločnosť GRAND POWER sa stala jedným z najväčích importérov pištolí pre civilný trh v Ruskej federácii, získala stabilné miesto na trhoch USA, Kanady a dodala svoje výrobky už do viac ako 50 krajín celého sveta.

rok 1998

prvé prototypy K1 vyrobené v Kinex Grand – dcérskej spoločnosti Kinex Bytča
. . .

rok 2000

po prvýkrát bola K1 predstavená na výstave IWA Norimberg
. . .

rok 2002

modifikácia K1 a zmena názvu na K100, pre nedostatok výrobných kapacít preberá výrobu pre Grand Power firma Kops s.r.o v Detve
. . .

rok 2003

overovacia séria 370 ks vyrobených firmou Grand Power

II. séria modifikovaná na základe testovania overovacej série

. . .

rok 2004

portfólio firmy GP rozšírené o nové spúšťacie systémy v modeloch DAO a QA. Ekonomický model K100 s označením GPC9 a špeciálne automatické modely 102R a 105R pre silové zložky
. . .

rok 2005

III. séria, rozšírenie ponukového listu o nový model K100 Whisper a ohlásené pokročilé štádium spracovania modelu K100 Compact (skrátená o 15 mm)

postavenom už na novom prevedení plastovej rukoväte zbrane s dôrazom na účelnosť

. . .

rok 2006

predstavenie prvých modelov K100 Mk6 určených na certifikáciu do USA a následné dokončenie certifikácie, predstavenie semikompaktného modelu P1.
. . .

rok 2010

plánuje sa výroba daných modelov už i v kalibri .40S&W a .45ACP
. . .

rok 2011

zavedenie rámu Mk7 pre všetky modely pištolí
. . .

rok 2012

presťahovanie sa do nových priestorov v ktorých je pod jednou strechou výrova, administratíva a podniková predajňa začiatok výroby modelov P45 v kalibri .45ACP a P40 v kalibri 40S&W
. . .

rok 2013

zavedenie modelu rámu Mk12 do výroby

Súčasnosť

Spoločnosť Grand Power je dnes pri výrobe zbraní, vďaka vlastnému výrobnému závodu, na 100 % sebestačná, čo sa týka mechanického opracovania. Používame najmodernejšie 4 a 5-osé obrábacie centrá s presnosťou +/-0.005mm a vysokou produktivitou. Tepelné spracovanie a povrchové úpravy zabezpečujú naši subdodávatelia, rovnako ako plastové a plechové výlisky, pružiny a kolíky.

V súčasnosti má spoločnosť viac ako osem desiatok vlastných zamestnancov, ďalšie desiatky ľudí pracujú u našich subdodávateľov. Mesačne opustí výrobu viac ako dva a pol tisíc kusov zbraní. Najväčší záujem je o model T12 /Rusko/, K100,P1, P45 /USA/ a športový model X-Calibur s ktorým strielajú športoví strelci už vo viac ako 20 krajinách. V septembri 2009 opustila výrobné linky pištoľ K100 Mark6, ktorá nesie sériové číslo 20 000.

Spoločnosť GRAND POWER dnes vyrába veľú škálu modelov pištolí – X-Calibur, K100, K100 Target, K100 X-Trim, K100 Dynamic, P1, P1 Ultra,P1 DAO, P11, P380, CP380, LP380, P40, P45, P40L, P1S, K22, K22 X-Trim, P9M, T910, T10. T12, T11, G9, K105, K102, K100 Whisper a P380 Whisper

Výnimočnosť našich zbraní je hlavne v unikátnej patentovo chránenej konštrukcii systému uzamykania záveru rotáciou hlavne. Tento spôsob uzamykania zvyšuje komfort streľby najmä dvoma spôsobmi – výrazne eliminuje zdvih zbrane po výstrele a zbraň „nekope“. Sila pôsobiaca do ruky strelca po výstrele  je výrazne nižšia oproti zbraniam porovnateľného kalibru. Samozrejme k tomu patrí výhodná cena a expresne rýchly servis všetkých modelov.

Firma v súčasnosti takmer 98 % svojej produkcie umiestňuje na zahraničné trhy. Zvyšné 2 % sa predajú na Slovensku.

Budúcnosť

Aká je naša budúcnosť? Hoci je všade finančná a hospodárska kríza nám sa darí. „Musím objektívne priznať, že práve po vypuknutí hospodárskej krízy sa nám objednávky dosť markantne zvyšujú, či už zo Spojených štátov alebo aj z Ruska,” – hovorí majiteľ spoločnosti GRAND POWER, Jaroslav Kuracina. Jedným dychom zároveň dodáva, že nastúpený trend by mohol zotrvať. Samozrejme tiež dúfa, že objem výroby sa bude aj naďalej zvyšovať.

Hlavným cieľom do budúcnosti je rozšírenie vlastného výrobného areálu a vlastnej strelnice. No a s tým neoddeliteľne súvisí aj rozšírenie strojového parku a investície do zvyšovania kvalifikácie vlastných zamestnancov.

Víziou do budúcna je aj vlastná výroba hlavňoviny, aby spoločnosť GRAND POWER mala plnú kontrolu nad kvalitou hlavní pre vlastné pištole a tak zabezpečila najvyššiu kvalitu vyžadovanú ako ozobrojenými zložkami tak aj športovými strelcami.