Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, SR

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

GRAND POWER

KONTAKTY NA MANAŽMENT SPLOČNOSTI

Jaroslav Kuracina

CEO

Telefón:
+421 48 472 85 10

E-mail:
info@grandpower.eu

Follow Me:

Mgr. Jakub Kuna

Obchodný zástupca pre Slovensko, podniková predajňa

Telefón:
+421 48 472 85 00

Mobil:
+421 911 304 828

<