Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, SR

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

GRAND POWER

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Spoločnosť Grand Power s.r.o. Vám okrem špičkového technického zázemia, vďaka ktorému Vám môžeme poskytovať kvalitné výrobky, ponúka aj spoľahlivosť. Spĺňame totiž všetky potrebné opatrenia na priemyselnú bezpečnosť.

Grand Power s.r.o. je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň dôverné, ktoré vydal Národný bezpečnostný úrad. Môžeme tak poskytovať svoje služby aj zákazníkom, ktorí vyžadujú stupeň utajenia dôverné. Grand Power s.r.o. sa tak stáva akceptovateľným dodávateľom techniky aj pre zákazníkov s vyššie uvedenými nárokmi na zaistenie utajovaných skutočností.

Máme tiež kodifikáciou pridelený kód NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity Code). Tento kód je NATO je určený pre pre výrobcov, dodávateľov a organizácie. Kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o výrobku (položke), o výrobcovi výrobku a dodávateľovi výrobku v súlade s kodifikačným systémom NATO. Tento systém je určený na kodifikáciu výrobkov (t.j. pomenovanie, klasifikáciu, identifikáciu a pridelenie NSN skladového čísla NATO k dodávateľskej položke), ktorého hlavným účelom je: dosiahnuť maximálnu efektívnosť pri národnej a medzinárodnej logistickej podpore a uľahčiť riadenie údajov v materiálovej oblasti, znižovať zásoby a udržiavať požadované množstvo zásob pod kontrolou.

Spoločnosť Grand Power, s.r.o. si svoje výrobky aj identitu chráni a preto je tiež držiteľom patentov, úžitkových vzorov a ochranných známok.