Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, SR

PROFIL SPOLOČNOSTI

Našou ambíciou je ďalší rast a expanzia do nových krajín.

GRAND POWER

Ak dnes navštívite spoločnosť Grand Power v Banskej Bystrici – Slovenskej Ľupči tak zistíte, že ide o špičkovo vybavenú a prosperujúcu spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako sto zamestnancov. Nič z tohto by však nebola pravda, ak by jej zakladateľ a majiteľ Jaroslav Kuracina, nebol zdravo drzý a tvrdohlavý.

Vášeň pre zbrane získal vďaka svojmu starému otcovi, ktorý bol za druhej svetovej vojny partizánom. Dedo bol tiež poľovníkom, mal veľa zbraní a svojho vnuka často brával na strelnicu.

A tak sa zbrane stali Jarovým koníčkom. Svoju prvú zbraň si nakreslil v puberte. A kreslenie ho neprestalo baviť ani počas štúdia na vojenskej škole. Od svojich kolegov získal prezývku Piccaso. Jedného dňa povedal svojmu nadriadenému, že raz sa z jeho pištole bude strieľať. Namiesto povzbudenia si vypočul sarkastickú poznámku "to bude skôr v pekle mrznúť." Vtedy mladého vojaka to však neodradilo. Prvé vážne náčrty začali vznikať v roku 1994. O tri roky neskôr vyrobili v Považských strojárňach prvý funkčný vzor pištole s označením Q2000 a výrobným číslom E001. O pár mesiacov prichádzajú prvé prototypy K1 vyrobené v Kinex Grand – dcérskej spoločnosti Kinex Bytča.

Považské strojárne však skrachovali a nevyšlo to ani v spoločnosti Kinex Grand. Zašiel preto s nápadmi k západným susedom. Tamojšia zbrojovka prejavila tradičný postoj – čo nie je ich, to nie je dobré. Mal síce v rukách dôležitý patent, ale chýbali peniaze.

Oslovil preto banky. Chcel si požičať 10 miliónov korún a začať výrobu. Nepochodil. Väčšinou ho vysmiali, alebo odbili slovami "ak máte patent a ideu, to je málo, ste pre nás nezaujímavý." Nakoniec pomohli súkromní investori – priatelia a firma sa začala rozbiehať. Písal sa rok 2002. K1 sa zmenila na K100 – podľa jej vynálezcu a konštruktéra. K ako prvé písmeno priezviska a 100 ako aktuálna váha Jaroslava Kuracinu. Vlastné výrobné kapacity však nestačili a tak zbrane podľa výkresov Jaroslava Kuracinu vyrábala spoločnosť Kops Detva.

HISTÓRIA A MÍĽNIKY GRAND POWER