Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, SR

R15 & Freya